De Vlaamse Federatie voor Hondensport: VFH v.z.w. is in vereffening.