Info vrijwilligers

Document ter informatie van de vrijwilliger

Organisatie

[table id=4 /]

Verzekeringen

[table id=5 /]

(eventueel bijkomende verzekeringen)

[table id=6 /]

Vergoedingen

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilligers zijn gehouden aan de geheimplicht overeenkomst artikel 458 van het strafwetboek.

De polis kan te allen tijde geraadpleegd worden via onze website onder de rubriek “verzekeringen”