Socialisatie

Met het invoeren van het VFH Socialisatiebrevet tracht de Vlaamse Federatie Hondensport vzw er naar, haar leden en clubs, er toe te bewegen in hun opleidingen en scholingen aan hondenbezitters, de nadruk te leggen op sociaal verantwoord gedrag. Zowel van geleider als van de hond.

Hierdoor werden de bijtincidenten die plaatshadden in onze vereniging drastisch verminderd en zien we dat dit ook buiten de vereniging het geval is. Een opleiding van geleider en hond die vooral op wederzijds respect en begrip is gestoeld, samen met de nodige “hondenkennis” is hiervoor noodzakelijk.

Wie als lid van en in de Vlaamse Federatie Hondensport aan wedstrijden wil deelnemen moet houder zijn van een socialisatiebrevet, uitgereikt door de Vlaamse Federatie Hondensport. “Vreemden” die deelnemen aan onze wedstrijden dienen eveneens in het bezit te zijn van een socialisatiebrevet, uitgereikt door een andere federatie, welk erkend is door de Vlaamse Federatie Hondensport.