Doelstelling

Onder de leidingen van de Gewestelijke regeringen en regionale ministers van Sport worden de departementen van SPORT beheerd in Vlaanderen door SPORT VLAANDEREN, in Walloniƫ door het ADEPS. De VLAAMSE FEDERATIE HONDENSPORT (opgericht op 28 mei 1998) heeft hiermede rekening gehouden om haar voornaamste doelstelling te verwezenlijken te weten:

De actieve hondensport te promoten en ten dienst te brengen van al de hondensportliefhebbers en aan vaste, niet willekeurige regels te verbinden.

Een kader te scheppen waarin de hondensport kan bedreven worden door de gewone liefhebber zonder onderscheid van het al dan niet bezitten van stambomen.

Het vormen van de nodige omkadering die de diverse takken van de hondensport kan leiden, beoordelen en stimuleren.
De V.F.H. heeft zelf geen enkele kynologische doelstelling noch voorkeur en beoefent geen kynologische activiteiten. V.F.H. is dus een loutere hondensport federatie en geen kynologische vereniging.